Nummer 1 in nachtdistributie

Sleutelhouder van ruim 1800 adressen in Nederland en België

Weerbeleid
Werknemers staan voorop

De veiligheid van onze werknemers staat ten alle tijde voorop! De chauffeur is en blijft kapitein op zijn eigen schip. Alleen bij code groen mogen klanten uitgaan van een normale uitlevering en bijbehorende KPI’s.

Houdt er als klant rekenschap mee dat een code oranje en/of rood kan leiden tot vertragingen en problemen over een langere periode. Er ontstaan vaak achterstanden welke meerdere dagen kosten om weg te werken.

Bij code groen hoeft u als opdrachtgever en ontvanger van goederen geen weer gerelateerde vertragingen te verwachten. U mag uitgaan van de door de track and trace genoemde aflevertijdvensters.

Bij code geel bestaat er een kans dat uw zending enige vertraging oploopt. De ervaring is dat bij code geel de uitlevering redelijk zoals normaal verloopt, echter mag u hier geen zekerheid uit ontlenen.

Bij code oranje moet u er rekenschap mee houden dat uw zending vertraging op gaat lopen. De ervaring is dat bij code oranje de uitleveringen hinder en vertragingen ondervinden vanwege de weersomstandigheden.

Bij code rood moet u er vanuit gaan dat onze operatie geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. De ervaring is dat bij code rood de uitleveringen ernstige hinder en vertraging ondervinden vanwege de weersomstandigheden.